Intima | Igor Štromajer

www.intima.org | pseudo-/para-art

Oppera Internettikka Teorettikka

Drama, tekst, pisava


Petra Pogorevc in Tomaž Toporišič (ur.)
Knjižnica MGL 148

Zbornik razprav Drama, tekst, pisava zastavlja serijo teoretskih preizpraševanj o mutacijah dramske in (ne več) dramske pisave ter gledališča in scenskih umetnosti, kot jih je beležila druga polovica 20. stoletja, izkristaliziral pa prehod v novo tisočletje.

Če se je v zadnjih dveh desetletjih zdelo, da je tekst v gledališču ponovno začel pridobivati na svoji moči, je postalo enako očitno dejstvo, da tudi drama ni bila več besedilna forma, v katero bi se avtomatično prelevili za gledališče napisani teksti. Znotraj teoretskega polja so levitve drame in teksta proizvedle nove definicije tekstovnega, dramskega oziroma »ne več dramskega«, postdramskega, rapsodičnega v sodobnem gledališču.
Knjiga združuje izvirne študije slovenskih avtorjev (Bojana Kunst, Blaž Lukan, Barbara Orel, Maja Šorli, Tomaž Toporišič) ter prevedena besedila tujih teoretikov in praktikov gledališča (Elinor Fuchs, Heiner Goebbels, Hans – Thies Lehmann, Patrice Pavis, Gerda Poschmann, Jean-Pierre Sarrazac, Małgorzata Sugiera).

Dr. Barbara Orel v članku “Perspektiva besede. Vpliv novih medijev na zaznavanje besedilnosti” piše o projektu Oppera Internettikka Teorettikka, avtorja Igorja Štromajerja, iz leta 1999.

dtp-mgl-zbornik
Ljubljana 2008
ISBN 978-961-6369-20-6

Knjigo je mogoče kupiti tudi preko spleta na naslovu: www.buca.si

#

Filed under: TEXTS, , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Final testing for the exhibition (0,04m³ Gallery, Dec 2016) Eric van Hove at Frankfurter Kunstverein Post-internet & free cash. x³ m¹ And for dessert: #Ulay #ulaylifesized @schirnkunsthalle again. Art for breakfast: #Geschlechterkampf / Battle of the Sexes, @staedelmuseum, Frankfurt Upcoming exhibition: "All our knowledge, are begins with the senses, will proceeding then to the understanding, and is ended with reason. Nothing higher than reason." / "Vse naše znanje začne s čutili, bo nadaljevalo z razumom, in se je konča z umom. Nič višja od uma."▪️26 Dec 2016, 0,04m³ Gallery Lazy Saturday afternoon, making xmas decoration with kids: robots made of floral foam, nails, washers, and screws.    
      

Igor Štromajer aka Intima is a pseudo-/para-artist. He has shown his work at numerous exhibitions, festivals and biennials worldwide, among others at the transmediale, ISEA, EMAF, SIGGRAPH, Ars Electronica Futurelab, V2_, IMPAKT, CYNETART, Manifesta, FILE, Stuttgarter Filmwinter, Hamburg Kunsthalle, ARCO, Banff Centre, Les Rencontres Internationales. His works are included in the permanent collections of the Centre Pompidou in Paris, the MNCA Reina Sofía in Madrid, Computer Fine Arts in New York, and UGM.Powered by Bluedata EU